Bez kategorii

Plan pracy II semestr

PLAN PRACY W II SEMESTRZE
ROKU SZKOLNEGO 2018/19

1. Matury próbne klas III – 5.02-8.02.2019 r.
2. Ferie zimowe – 11.02-24.02.2019 r.
3. Pielgrzymka maturzystów – 8.03-9.03.2019 r.
4. Propozycje ocen końcowych w klasach III – do 2.04.2019 r.
5. Spotkania z rodzicami uczniów kl. I – III z wychowawcami i nauczycielami, poinformowanie rodziców o planowanych ocenach końcowych kl. III – 4.04.2019 r.
6.Dzień Otwarty – 6.04.2019 r
7. Klasyfikacja końcowa klas III  – do 17.04.2019 r.
8. Wielkanocna przerwa świąteczna – 18.04-23.04.2019 r.
9. Rada klasyfikacyjna klas III  – 24.04.2019 r.
10. Zakończenie zajęć w klasach III – 26.04.2019 r.
11. Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 29.04-8.05.2019 r.
12. Egzaminy maturalne – 6.05-22.05.2019 r.
13. Uroczyste pożegnanie maturzystów – 23.05.2019 r.
14. Propozycje ocen rocznych kl. I-II – do 24.05.2019 r.
15. Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I i II; informacja o propozycjach ocen rocznych – 27.05.2019 r.
16. Pobyt chóru „Lutnia” w partnerskiej Hiberniaschule w Niemczech. – 1.06-8.06.2019 r.
17. Klasyfikacja roczna kl. I i II – do14.06.2019 r.
18. Rada klasyfikacyjna kl. I i II – 18.06.2019 r.
19. Rada pedagogiczna plenarna – 19.06.2019 r.
20. Zakończenie zajęć, uriczyste rozdanie świadectw – 21.06.2019 r.