Samorząd Uczniowski

Plan Pracy

Cele i działania Samorządu Uczniowskiego:

•    Dbałość o dobrę imię i reprezentowanie szkoły.
•    Organizowanie życia uczniowskiego w zakresie: kultury, oświaty, sportu i rozrywki.
•    Informowanie braci uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
•    Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.
•    Propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich.

Zadania główne: 

Czynności podstawowe:
•    Regularne zebrania Samorządu i przedstawicieli poszczególnych klas.
•    Codzienne losowanie „szczęśliwego numerka”.
•    Aktualizacja strony internetowej oraz profilu SU na Facebook’u.
•    Współpraca z dyrekcją, kadrą nauczycielską, panią psycholog oraz radiowęzłem.
•    Systematyczne uaktualnianie ściennej gazetki Samorządu.
•    Przeprowadzenie wyborów do SU na przyszłą kadencje.
•    Reprezentowanie placówki na uroczystościach miejskich.
•    Pomoc w organizacji studniówki, półmetka, dni otwartych, dyskotek i innych wydarzeń.
•    Zapoznanie z historią i tradycją uczniów klas pierwszych w ramach projektu „Moja szkoła”

•    Działalność oświatowa

•    Szkolne obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych 1 marca. 
•    Upamiętnianie ważnych dat w historii Polski poprzez różnorodne akcje.
•    Co może zatrzymać zatrzymać nas w Łukowie – debata z władzami terytorialnymi.
•    Obchody dnia patrona 
•    Spotkania i rozmowy z absolwentami na temat przyszłego wyboru szkoły wyższej

.•    Kultura

•    Współorganizacja apeli.
•    Wyjazdy do teatrów i muzeów organizowane przez SU.
•    Spotkania z artystami.
•    Wystawy prac i konkursy artystyczne
•    Nakręcenie filmiku promującego szkołę.
•    Współpraca z chórem szkolnym.
•    Współpraca ze szkolną biblioteką.
•    Współorganizacja zjazdu absolwentów z okazji 100-lecia szkoły

•    Sport

•    Organizacja szkolnych turniejów sportowych.
•    Spotkania ze sportowcami.
•    Bieg Kościuszki- organizacja biegów miejskich z udziałem uczniów
•    Promocja zdrowego trybu życia 
•    Organizacja międzyszkolnych igrzysk sportowych.
•    Szkolny konkurs tańca.

•    Informacje

•    Relacja wideo z życia szkoły umieszczane na stronie internetowej i profilu na Facebook’u.
•    Współpraca ze stroną internetową szkoły.
•    Podporządkowanie i koordynacja działalności radiowęzła i Samorządu.
•    Przekazywanie różnych informacji za pomocą radiowęzła.
•    Aktualizacja tablicy ogłoszeń

•     Działalność charytatywna i ekologiczna

•    Zbiórka krwi połączona z kampanią informacyjną na temat akcji Zostań Dawcą, Honorowy Dawca Krwi
•    Zbiórka książek dla biblioteki szkolnej.
•    Organizowanie kiermaszów charytatywnych we współpracy z panią pedagog.
•    Koordynacja na terenie szkoły innych bieżących akcji dobroczynnych.
•    Dbanie o groby nauczycieli naszej szkoły.
•    Współpraca z wolontariatem.
•    Pomoc dla przytuliska dla zwierząt w Łukowie.
•    Świąteczna paczka dla dzieci z domu dziecka we współpracy z wolontariatem
•    Zbiórka produktów dla Polaków mieszkających na odebranych Polsce kresach wschodnich w okresie przed świętami Bożego Narodzenia – „Polacy Rodakom”.
•    Propagowanie idei krwiodawstwa i transplantologii wśród uczniów.
•    Kontynuowanie współpracy z fundacją DKMS Polska.
•    Angażowanie się w kolejne akcje charytatywne.
•    Nawiązanie kontaktu z innymi fundacjami.
•    Zachęcanie uczniów o przyłączenie się do wolontariatu lub innych tego typu działalności.

•    Rozrywka

•    Organizacja dyskotek we współpracy z radiowęzłem
•    Poczta walentynkowa.
•    Tradycyjne majówki organizowane przez klasy pierwsze.
•    Organizacja szkolnego obchodu dnia kobiet i chłopaka 
•    Prowadzenie konta szkolnego na Instagramie i Snapchat’cie 
•    „Dzień za granicą” (odwzorowywanie klimatu różnych krajów)
•    Dzień Życzliwości – plakat, na którym będzie można zapisywać pozdrowienia
•    Szkolne Mikołajki
•    Tematyczne happeningi
•    Ustalenie tygodniowej playlisty piosenek przez poszczególne klasy


•    Inne pomysły:
•    Promocja szkoły
•    Podniesienie poziomu atrakcyjności Dni Otwartych.
•    Nawiązanie współpracy z inną szkołą za pomocą programu ERASMUS +
•    Przeprowadzenie ankiet (Czego uczniowie oczekują? Co by chcieli zmienić?)
•    Skrzynka inicjatyw.
•    Spotkania z wolontariuszami z różnych krajów.
•    Dodatkowe ławki i miejsca do siedzenia na szkolnych korytarzach.
•    Zbiórki nakrętek itp.
•    Specjalne sprecyzowanie tematyki dyskotekowej
•    konkurs na logo SU
•    Organizacja „Dnia języka ojczystego’’
•    Zaobrączkowanie bociana
•    Dni tematyczne umożliwiające zwolnienie z odpowiedzi pod pewnymi warunkami