Bez kategorii

"Kościuszko" na ludowo

ETNOLOG – ZALOGUJ SIĘ NA LUDOWO!

  

W listopadzie bieżącego roku szkolnego duża grupa aktywnych uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie przystąpiła do programu edukacyjnego organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod nazwą „Etnolog – zaloguj się na ludowo!”.

 

 

 

 

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wiele skarbów kryją domy naszych babć? Czy potraficie, zachowując sposób artykulacji poszczególnych głosek, mówić tak, jak wasi Dziadkowie lub inni starsi ludzie z waszej okolicy?

W ramach ww. przedsięwzięcia postanowiliśmy odkryć i przekonać się, w jak bogatym kulturowo środowisku mieszkamy. „Chałupa” okazuje się być muzeum ludowej sztuki, a Babcia wyspecjalizowanym kustoszem tego miejsca.

 

 

Nasze działania:

Od prejotacji do mazurzenia

 

17 listopada 2011 r. gościem w naszej szkole była dr Joanna Szadura, pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach zajęć warsztatowych zaprezentowała zainteresowanym etnografią uczniom zasady transkrypcji fonetycznej,  zwróciła uwagę na dominujące w naszym regionie cechy gwarowe języka.

 

Etnoshow!!!

 

29 listopada „kościuszkowscy” etnografowie prezentowali Łuków i okolice w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. W programie pt. „Klimaty regionu łukowskiego” przedstawiliśmy stroje ludowe regionu, zgromadzone przedmioty codziennego użytku. Uznanie ekspertów-etnografów zyskały „zabytki języka”- zapisane w formie audio wspomnienia najstarszych mieszkańców regionu, a także oryginalne teksty pieśni obrzędowych z naszych okolic. Na scenie oklaskiwano uczennice „Kościuszki”, które wykonały, z własnym akompaniamentem, „Piosenkę o Ziemi Łukowskiej” oraz parę tancerzy prezentujących polkę podlaską.

 

Dalsze pomysły – w trakcie realizacji, program trwa bowiem do końca maja 2012 r.

 

W opisanym przedsięwzięciu udział biorą uczniowie z klas humanistycznych: II B, I B oraz I C  pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Wardak i Agaty Rzymowskiej.