Rodzice

Kontakt RR

Kontakt i numer konta

  • Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie
  • ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41
  • 21-400 Łuków
  • konto bankowe RR – Bank Spółdzielczy w Łukowie 11 9204 0001 0000 0778 2000 0010 NIP 825 15 28 665