Rodzice

Środki RR

Z funduszy Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 dofinansowano:

  1. Wpisowe na rozgrywki sportowe Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów biorących udział w zawodach SZS.
  2. Udział uczniów w projektach edukacyjnych, m.in. przejazd do Lublina na warsztaty w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w ramach wieloletniej współpracy szkoły z uczelnią.
  3. Zakup prenumeraty prasy codziennej i specjalistycznej, miesięczników dla uczniów do czytelni szkoły.
  4. Zakup pomocy dydaktycznych.
  5. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, olimpiady oraz diety uczniom biorącym udział w tych wyjazdach.
  6. Zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych, którzy podczas Dnia Otwartego szkoły wygrali je w loterii oraz dla grupy uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik punktowy w rekrutacji do szkoły.
  7. Zakup leków dla uczniów udostępnianych w ramach doraźnej pomocy pielęgniarki szkolnej.
  8. Wydruk arkuszy dla uczniów klas III na próbny egzamin maturalny.
  9. Zakup antyram do sal lekcyjnych, odbitek fotograficznych zdjęć do gazetek szkolnych i kronik.
  10. Materiały promujące szkołę, m.in. wydruk folderów promocyjnych, plakatów.