Rodzice

Środki RR

Z funduszy Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 dofinansowano:

  1. Zakup  książek (lektur) dla uczniów do biblioteki szkolnej.
  2. Zakup podręczników – nagród dla uczniów.
  3. Przygotowania i wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i  zawody sportowe.
  4. Zakup prenumeraty prasy dla uczniów do czytelni szkoły.
  5. Zakup pomocy dydaktycznych.
  6. Wpisowe na rozgrywki sportowe Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów biorących udział w zawodach SZS.
  7. Zakup i montaż klimatyzatora  w sali lekcyjnej.
  8. Zakup antyram do wystroju kawiarenki uczniowskiej.