Rodzice

Środki RR

Z funduszy Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 dofinansowano:

1. Zakup podręczników – nagród dla uczniów.

2. Przygotowania i wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

3. Zakup prenumeraty prasy dla uczniów do czytelni szkoły.

4. Zakup pomocy dydaktycznych.

5. Wpisowe na rozgrywki sportowe Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów biorących udział w zawodach SZS.

6. Zakup środków medycznych, materiałów opatrunkowych do wyposażenia apteczek dla uczniów w ramach doraźnej pomocy pielęgniarki szkolnej.

7. Zakup antyram do wystroju sal lekcyjnych.