Rodzice

Środki RR

Z funduszy Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 dofinansowano:

  1. Zakup nagród dla uczniów.
  2. Wpisowe na rozgrywki sportowe Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów biorących udział w zawodach SZS.
  3. Przygotowania i wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady i  zawody sportowe.
  4. Zakup prenumeraty prasy dla uczniów do czytelni szkoły.
  5. Zakup pomocy dydaktycznych.
  6. Montaż oświetlenia na auli szkolnej na potrzeby uroczystości szkolnych oraz spektakli koła teatralnego.
  7. Zakup środków medycznych,  materiałów opatrunkowych do wyposażenia apteczek dla uczniów w ramach doraźnej pomocy pielęgniarki szkolnej.