Bez kategorii

Ranking 2016

NAJLEPSZE LICEUM W POWIECIE ŁUKOWSKIM

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła kolejną edycję rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Miło nam donieść, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie okazało się najlepszym liceum w powiecie łukowskim.

 

 

Placówka została sklasyfikowana na 21. miejscu w województwie lubelskim i 332. – w Polsce, uzyskując tytuł Brązowej Szkoły. O ostatecznym rezultacie zadecydowały wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

 

 

Potwierdza to, że I LO zdobyło najwyższe w powiecie noty podczas egzaminów w maju 2015 r. Na uwagę zasługują również dwa tytuły finalistów ogólnopolskich olimpiad – Anity Burdach w XXVI Olimpiadzie Filozoficznej oraz Mateusza Paska w XXV Olimpiadzie Teologii Katolickiej.

 

 

Należy pamiętać, że ranking pokazuje tylko jeden z wymiarów pracy szkoły, jaki zależy od wysiłku nauczycieli, ale także od potencjału intelektualnego, kapitału społecznego, uzdolnień, zainteresowań młodzieży, która przekroczyła progi liceum. Należy wziąć pod uwagę również inne aspekty, składające się na wszechstronny rozwój osobowości wychowanków – fizyczny, społeczny, duchowy, umysłowy.