Bez kategorii

Język rosyjski, kultura, twórczość...

НAШИ УСПЕХИ

 

Język rosyjski w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie staje się coraz popularniejszy. A to za sprawą bliskości ludzi władających na co dzień mową Puszkina, ciekawych przedsięwzięć, doskonałych nauczycieli. Nie bez przyczyny szkoła otrzymała tytuł krajowego lidera w nauczaniu języka rosyjskiego. Świadczą o tym liczne sukcesy uczniów.

 

 

 W roku szkolnym 2012/2013 na uwagę zasługuje wiele osiągnięć:

  • wyróżnienie w X Konkursie Recytatorskim Poezji Rosyjskiej „Strofy pod samowarem” w Siedlcach w dn. 8 grudnia 2013 r. – Ilona Szewczak (I i), opiekun: Ewa Wierzchowska;
  • Konkurs Plastycznym „Вот и Россия” w Siedlcach w dn. 8 grudnia 2013 r. – Joanna Szymańska (I d) – II miejsce, Ilona Szewczak (I i) – wyróżnienie, opiekun: Ewa Wierzchowska;
  • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Сегодня дети – завтра народ” poświęconemu stuleciu urodzin Siergieja Michałkowa – Ilona Szewczak (I i), opiekun: Ewa Wierzchowska;
  • udział w etapie okręgowym Olimpiady Języka Rosyjskiego w Lublinie w dn. 23 lutego 2013 r. – Ilona Szewczak (I i), opiekun: Ewa Wierzchowska;
  • udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego z zastosowaniem technologii zdalnych w dn. 25 lutego 2013 r. – Ilona Szewczak (I i), opiekun: Ewa Wierzchowska;
  • udział w etapie wojewódzkim  Konkursu Piosenki Rosyjskiej w Lublinie w dn. 16 kwietnia 2013 r. – Ilona Szewczak (I i), opiekun: Ewa Wierzchowska;
  • udział w finale Ogólnopolskiego Etapu Festiwalu Piosenki Rosyjskiej pod hasłem: «Я помню чудное мгновенье…» (А.С.Пушкин) w Łodzi w dn. 6 – 7 czerwca 2013 r. – zespół I w składzie: Małgorzata Szczygieł (I f), Izabela Sierakowska (II c), Monika Milaniuk (III b), Rafał Matysiak (II h) oraz zespół II w składzie: Aleksandra Zakrzewska (I d), Monika Soćko (I d), Jarosław Karwowski (III f), Piotr Owsik (I d), opiekun: Anna Sójka. Więcej: TUTAJ;
  • II Multimedialny Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych  „Jak wygląda Ukraina? – propozycja wycieczki”  w Lublinie w dn. 19 czerwca 2013 r. – wyróżnienia: Monika Jabłońska (I d) i Emil Gajownik (I d), opiekun: Ewa Wierzchowska.

 

Jak widać, uczniowie szkoły mają szerokie możliwości doskonalenia praktycznej znajomości języka rosyjskiego. Sprzyjają temu również wymiany z partnerską Szkołą Średnią nr 18 w Brześciu oraz rozszerzenie geografia – wiedza o społeczeństwie – język obcy, gdzie można szczególnie doskonalić umiejętności posługiwania się mową naszych wschodnich sąsiadów.

 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom tak dużych sukcesów!