Bez kategorii

Rozwijamy zainteresowania!

Młodzi Biolodzy

w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie.

 

 

    19.11.2015 roku odbyła się wycieczka edukacyjna uczniów klas I „c” i „d” o profilu biologiczno- chemicznym  do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego  w Warszawie – największego  nie-uniwersyteckiego centrum badań biologicznych w Polsce  Polskiej Akademii Nauk.   


   Uczestnicy wycieczki zwiedzili laboratoria i stanowiska badawcze m.in. do nowoczesnej mikroskopii konfokalnej i skaningowej, mikroskopii elektronowej, testów behawioralnych, elektrofizjologii  Pracowni Neurobiologii, Pracowni Neuropsychologii, Pracowni Obrazów Mózgu.
    Ponadto uczniowie mieli okazję nawiązać bezpośredni kontakt z zespołami naukowymi Instytutu prowadzącymi badania w zakresie neurobiologii, neurofizjologii, biologii i biochemii komórkowej, biologii molekularnej. Dowiedzieli się, że przedmiotem badań są układy żywe o różnym stopniu złożoności, od całych organizmów, przez tkanki, pojedyncze komórki, organelle komórkowe, po białka i geny, a ich tematyka skupia się głównie na poznaniu szlaków sygnałowych, których zaburzenie prowadzi do rozwoju procesów chorobowych.
     Instytut im. Marcelego Nenckiego powstał w Warszawie z inicjatywy uczniów i współpracowników profesora Marcelego Nenckiego, którego marzeniem było utworzenie w Warszawie placówki badawczej z zakresu biomedycyny..
    W roku 2003 Instytut wizytowała Komisja złożona z wysokiej rangi naukowców światowych. Według jej oceny – poziom prowadzonych prac eksperymentalnych, znakomite publikacje i silne związki z nauką światową plasują Instytut Nenckiego na liście wiodących placówek biologicznych w Europie.    

Mamy nadzieję, że pobyt MŁODYCH BIOLOGÓW na terenie w/w placówki naukowo- badawczej przyczyni się do rozwoju i promocji nauki oraz rozpowszechnienia jej osiągnięć. Być może z naszego grona szkolnego w przyszłości ukształtują się wybitne autorytety różnych środowisk naukowych.Wycieczkę zorganizowały wychowawczynie klas Ic i Id.