Bez kategorii

Samorządność

 Tradycją I LO jest funkcjonowanie internatu, który zaspokaja potrzeby socjalne i opiekuńczo – wychowawcze młodzieży mieszkającej poza granicami miasta. Młodzież mieszkająca w naszym internacie jest pod całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Kierownikiem internatu jest obecnie pani Hanna Gnas.

Dbamy o dobre samopoczucie młodzieży, miłą i przyjazną atmosferę.
Dbamy o dobre warunki do nauki: przestrzegamy godzin tzw. nauki własnej, służymy dobrze zorganizowaną pomocą koleżeńską, prowadzimy naukę najskuteczniejszych metod uczenia się i technik relaksacyjnych.
Dbamy o mile i właściwie spędzany czas wolny oraz rozwój fizyczny i zdrowie młodzieży: oferujemy wspólne wyjścia do ŁOK-u na wystawy i wieczory poetyckie, konkursy, wychowankowie systematycznie korzystają z sali gimnastycznej liceum, boisk szkolnych, siłowni, organizujemy dyskoteki, wieczorki poezji i muzyki, współpracujemy z młodzieżą z innego internatu.

Na terenie internatu prężnie działa Młodzieżowa Rada Internatu oraz jej sekcje:
· kulturalno-oświatowa,
· sportowa,
· naukowa ,
· sanitarna,
Praca w tych sekcjach i samorządzie powoduje, że młodzież współtworzy klimat i atmosferę naszej placówki, a także wdraża i urzeczywistnia własne zamierzenia i zadania.
Staramy się, aby hasło „Internat moim drugim domem” było realizowane w jak najszerszym zakresie. Toteż wspólnie organizujemy obchody zarówno ważnych wydarzeń historyczno-państwowych i okolicznościowych.
W internacie rodzą się wielkie przyjaźnie, małe sympatie, zawiązują się grupy towarzyskie. Przy okazji trenujemy samodzielność i odpowiedzialność, a to się może przydać na studiach. Tradycją naszego środowiska jest życzliwe nastawienie wobec innych.
W bieżącym roku szkolnym MRI działa w następującym składzie:

Joanna Wachnik – przewodniczący
Klaudia Węgrzynowicz – zastępca
Paweł Kot – skarbnik

Opiekun MRI pani Katarzyna Dołęga

SEKCJE
· naukowa – organizuje samopomoc w nauce, propaguje osiągnięcia dydaktyczne

Opiekun pani Halina Krasa

 

Marianna Rzążewska

Marcin Koślacz

Agata Olkowicz

 

kulturalno-oświatowa ukierunkowuje aktywność wychowanków na działalność o charakterze kulturalnym, uczy planować wolny czas, wskazuje formy atrakcyjnego wypoczynku organizując wieczory integrujące, dyskoteki

 Opiekun pani Sylwia Borkowska

 

Marta Mućka

Katarzyna Koślacz

 

· sportowa – promuje zdrowy tryb życia, upowszechnia formy aktywnego wypoczynku, uczy gier zespołowych, umożliwia udział w rozgrywkach międzygrupowych

Opiekun pan Paweł Głowacki
 

Marcin Deres

Bartosz Bieniek

Wojciech Piszcz

 
· sanitarna – czuwa nad czystością i porządkiem w placówce, przeprowadza konkursy czystości pokoi wychowanków, propaguje tematykę zdrowotną związaną z higieną osobistą i zapobieganiem chorobom

Opiekun pani Iwona Czajka

Mućka Magdalena

Anita Bosek

Weronika Olkowicz