Internat

Samorządność

Tradycją I LO jest funkcjonowanie internatu, który zaspokaja potrzeby socjalne i opiekuńczo – wychowawcze młodzieży mieszkającej poza granicami miasta. Młodzież mieszkająca w naszym internacie jest pod całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Kierownikiem internatu jest obecnie pani Hanna Gnas.

Dbamy o dobre samopoczucie młodzieży, miłą i przyjazną atmosferę. Dbamy o dobre warunki do nauki: przestrzegamy godzin tzw. nauki własnej, służymy dobrze zorganizowaną pomocą koleżeńską, prowadzimy naukę najskuteczniejszych metod uczenia się i technik relaksacyjnych.
Dbamy o mile i właściwie spędzany czas wolny oraz rozwój fizyczny i zdrowie młodzieży: oferujemy wspólne wyjścia do ŁOK-u na wystawy i wieczory poetyckie, konkursy, wychowankowie systematycznie korzystają z sali gimnastycznej liceum, boisk szkolnych, siłowni, organizujemy dyskoteki, wieczorki poezji i muzyki, współpracujemy z młodzieżą z innego internatu.

Na terenie internatu prężnie działa Młodzieżowa Rada Internatu oraz jej sekcje:

 • kulturalno-oświatowa,
 • sportowa,
 • naukowa,
 • sanitarna,

Praca w tych sekcjach i samorządzie powoduje, że młodzież współtworzy klimat i atmosferę naszej placówki, a także wdraża i urzeczywistnia własne zamierzenia i zadania. Staramy się, aby hasło „Internat moim drugim domem” było realizowane w jak najszerszym zakresie. Toteż wspólnie organizujemy obchody zarówno ważnych wydarzeń historyczno-państwowych i okolicznościowych. W internacie rodzą się wielkie przyjaźnie, małe sympatie, zawiązują się grupy towarzyskie. Przy okazji trenujemy samodzielność i odpowiedzialność, a to się może przydać na studiach. Tradycją naszego środowiska jest życzliwe nastawienie wobec innych.
W bieżącym roku szkolnym MRI działa w następującym składzie:

 • Małgorzata Izmer – przewodniczący
 • Olga Płudowska – zastępca
 • Karolina Chomacka – skarbnik
 • Katarzyna Dołęga – Opiekun

SEKCJE:

 • naukowa – organizuje samopomoc w nauce, propaguje osiągnięcia dydaktyczne
 • Opiekunowie: Teresa Kiryło, Małgorzata Kintop
 • Skład: Patrycja Garbacik, Kacper Wojda
 • kulturalno-oświatowa – ukierunkowuje aktywność wychowanków na działalność o charakterze kulturalnym, uczy planować wolny czas, wskazuje formy atrakcyjnego wypoczynku organizując wieczory integrujące, dyskoteki
 • Opiekunowie: Sylwia Borkowska
 • Skład: Natalia Kryjak, Paulina Izdebska
 • sportowa – promuje zdrowy tryb życia, upowszechnia formy aktywnego wypoczynku, uczy gier zespołowych, umożliwia udział w rozgrywkach międzygrupowych
 • Opiekunowie: Marcin Zabłocki, Jacek Opolski
 • Skład: Piotr Adamczyk, Adrian Tratkiewicz
 • sanitarna – czuwa nad czystością i porządkiem w placówce, przeprowadza konkursy czystości pokoi wychowanków, propaguje tematykę zdrowotną związaną z higieną osobistą i zapobieganiem chorobom
 • Opiekunowie: Iwona Czajka
 • Skład: Alicja Weśniuk, Alicja Szerszeń, Sylwia Stanio