Bez kategorii

"Śladami polskości"

WYPRAWA NA WSCHÓD

 

 Przed Domem Polskim w Dyneburgu

 

Wilno i Daugavpils to miasta, które obecnie znajdują się poza terenem Polski. Pierwsze z nich pełni rolę stolicy Litwy, drugie – leży na obszarze Łotwy. Są jednak bardzo ściśle splecione z historią Rzeczypospolitej. Owych związków z dziejami naszego narodu poszukiwali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie na wyprawie „Śladami polskości” w dn. 9 -11 listopada 2013 r.

 

 

Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w Wilnie. Licealiści odwiedzili cmentarz na Rossie, tam delegacja Samorządu Uczniowskiego złożyła wiązankę na grobie matki Józefa Piłsudskiego, w którym również spoczywa serce Naczelnika Państwa. Łukowianie skierowali także swe kroki do Ostrej Bramy, oddając pokłon słynnemu obrazowi Matki Boskiej.

 

Przed grobem matki Józefa Piłsudskiego na Rossie

  

 Nieopodal Ostrej Bramy

 

Kolejny etap wyjazdu to Daugavpils, czyli Dyneburg – stolica dawnych Inflant Polskich. W mieście na co dzień żyje kilkanaście tysięcy osób, które mówią nadal w języku ojców. Mniejszość polska stworzyła tam wiele organizacji, których zadaniem jest podtrzymywanie narodowej tożsamości. Uczniowie „Kościuszki” mieli okazję poznać działalność Domu Polskiego w Daugavpils i Zespołu Tańca Ludowego „Kukułeczka”. Obywdoma instytucjami kieruje Żanna Stankiewicz, a wspiera ją Swietłana Manochina. Młodzież dowiedziała się również wiele o aktywności Związku Polaków na Łotwie „Promień” z Ryszardem Stankiewiczem na czele oraz odwiedziła Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego, w którym funkcję dyrektora pełni Halina Smulko. Wszystkie te podmioty pomogły w przygotowaniu pobytu licealistów z Łukowa.

 

 

 Przed Krzyżem na Słobódce

 

W Dyneburgu zwiedzali oni twierdzę. Wzięli udział w uroczystym koncercie z okazji Święta Niepodległości. Wzruszające, że ważną rocznicę z dziejów Rzeczypospolitej celebrują pospołu w zgodzie i Polacy, i Łotysze, i Rosjanie. Uczniowie oddali także hołd poległym w walkach w okolicach miasta rodakom, których upamiętnia krzyż wzniesiony na Słobódce. Warto dodać, że w bojach na tych terenach zginął w 1919 r. w czasie wojny polsko – bolszewickiej Czesław Jacuk – uczeń ówczesnego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Społeczność I LO przekazała młodym Polakom z Daugavpils zestaw książek, dzięki którym będą mogli doskonalić rodzimą mowę.

 

 

 Podczas uroczystego koncertu z okazji Święta Niepodległości w Dyneburgu

 

W twierdzy w Dyneburgu – przed tablicą poświęconą powstańcom styczniowym

 

Wyprawa „Śladami polskości” to zwieńczenie projektu Samorządu Uczniowskiego. Z inicjatywą przedsięwzięcia wyszedł jeszcze w maju 2013 r. podczas wyjazdu do Brześcia sam przewodniczący – Adam Pasternak. W przygotowaniach dzielnie go wspierali inni członkowie zarządu: Aleksandra Wierzchowska, Marta Kołodyńska, Jakub Chruściel, Rafał Matysiak, Tomasz Turski oraz opiekunki: Anna Niewęgłowska i Sylwia Szczygielska. Samorząd gromadził polskie publikacje, zajmował się wieloma sprawami organizacyjnymi. Podczas samego wyjazdu młodzieży towarzyszyli: dyrektor Grzegorz Rzymowski, Teresa Kiryło, Michał Mojski i Jarosław Pasternak. Okazał się on dobrym pomysłem na obchody Święta Niepodległości i kształtowanie postaw patriotycznych. Uczniowie poznali ludzi, którzy głęboko przeżywają i szanują swoją polskość.

 

 

 Delegacja Samorządu Uczniowskiego: Adam Pasternak i Aleksandra Wierzchowska
wraz z dyrektorem Grzegorzem Rzymowskim składa wiązankę przed krzyżem na Słobódce