Bez kategorii

Spotkanie na uniwersytecie

 

„SIENKIEWICZ WSPÓŁCZESNY (?)”

spotkanie z uczniami szkół partnerskich Instytutu Filologii Polskiej UMCS    

                

Młodzież z  naszego liceum po raz kolejny miała okazję rozwijać swoje uzdolnienia humanistyczne. Uczniowie  z klas o profilu właśnie humanistycznym wraz ze swoimi nauczycielami uczestniczyli w jednym z cyklicznych spotkań, które odbyło się 15 grudnia w Lublinie w ramach współpracy ze szkołami partnerskimi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Motywem przewodnim była twórczość Henryka Sienkiewicza, jak i sama postać pisarza.

                        Projekt ten realizowany jest już ósmy rok. W programie ma stałą, długotrwałą współpracę, służącą integracji środowisk szkolnych i akademickich. Ma pomagać w rozwijaniu zainteresowań uczniów, w podnoszeniu jakości kształcenia oraz kwalifikacji nauczycieli, a także ukazywać nowe trendy  we współczesnej humanistyce, nowe problemy badawcze, innowacyjne metody dydaktyczne, nowatorskie metodologie, współczesne zjawiska kulturowe.
                  Uczniowie piętnastu szkół partnerskich IFP UMCS dwa razy w roku są zapraszani  na uczelnię, by wysłuchać wykładów nauczycieli akademickich oraz wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Instytutu. Uczestniczą też w innych spotkaniach, konkursach, imprezach. W tym roku były to na przykład: występ uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz rozstrzygnięcie konkursu „Przerabianie Sienkiewicza”                 
                   W ramach tego projektu organizowane są także wykłady i warsztaty na uniwersytecie. Dla uzdolnionej humanistycznie młodzieży miały one niezwykłą wartość. Na jednym z nich na przykład uczniowie poznali osobiście autorów swojego podręcznika do języka polskiego.