Bez kategorii

Srebrne liceum

„KOŚCIUSZKO” WŚRÓD NAJLEPSZYCH LICEÓW W POLSCE

 

Analiza wyników matury, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym, sukcesów w olimpiadach przedmiotowych, ostatnich rankingów pozwala stwierdzić, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie należy zaliczyć do wyróżniających się placówek oświatowych.

 

Świadczą o tym wysokie rezultaty osiągnięte przez młodzież podczas egzaminów w 2014 r. Wielu z uczniów zdawało maturę na poziomie rozszerzonym, gdyż tylko taka umożliwia studia na najlepszych kierunkach renomowanych uczelni. Kiedy porównać osiągnięcia „Kościuszki” z innymi lokalnymi szkołami, okazuje się, że abiturienci najstarszego łukowskiego liceum zdali: 7 na 10 przedmiotów – najlepiej w mieście, a 6 na 10 – najlepiej w powiecie. Szczególnie widać to w wynikach przedmiotów humanistycznych. Średnia z wiedzy o społeczeństwie to 52, 80% w porównaniu do 48,90% – rezultatu kolejnej szkoły, z języka polskiego – 85,20% w porównaniu do 78,30%, z historii – 72,20% w porównaniu do 61,70% (ponad 10 punktów procentowych więcej!). Dominację widać również w języku angielskim – 66,90% w porównaniu do 66,20% oraz niektórych przedmiotach przyrodniczych: geografii – 60,10% w porównaniu do 56,70% i biologii – 55,40% w porównaniu do 54,60%, które osiągnęło następne liceum w mieście. Do zestawienia warto dodać informatykę – 90% w porównaniu do 32,70%. Szczegóły pokazuje wykres. Przy jego analizie należy pamiętać, że prezentuje tzw. „surowe” dane. Aby dokładnie zbadać jakość kształcenia, trzeba wziąć pod uwagę wiedzę i umiejętności uczniów przy przyjęciu do szkoły czy ilość zdających. Wyniki liczbowe z poszczególnych przedmiotów są nieporównywalne między sobą, zależą bowiem od trudności egzaminu (np. z języka polskiego w stosunku do matematyki czy chemii) w danym roku.

 

 Wykres opracowano na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: „Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystąpili pierwszy raz do matury” (maj 2014).

 

Ważnym aspektem analizy okazuje się również udział w olimpiadach przedmiotowych. W roku 2013/2014 na poziomie centralnym znalazło się trzech uczniów „Kościuszki”. Finalistką XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego została Ilona Szewczak, finalistą XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej i laureatem VIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie – Mateusz Pasek, zaś finalistą XXIV Olimpiady Filozoficznej – Tomasz Brzozowski. W eliminacjach okręgowych m.in. XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, XXXIX Olimpiady Historycznej, XVI Olimpiady Wiedzy o Prawie, XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości  brało udział prawie pięćdziesiąt osób.

 

Dobre wyniki matur i sukcesy w rywalizacjach konkursowych przełożyły się na awans I LO w rankingu „Perspektyw”. W 2014 r. „Kościuszko” jako najlepsze liceum w powiecie łukowskim został sklasyfikowany na 435 miejscu (27 – w województwie lubelskim) i otrzymał tytuł „Brązowej Szkoły”, w 2015 r. jest to już 268 lokata (17 – w województwie lubelskim), co upoważnia do miana „Srebrnej Szkoły”.

 

Oby przyszłość przyniosła jeszcze lepsze rezultaty.