Bez kategorii

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2016

WRĘCZENIE STYPENDIÓW PREZESA RADY MINISTRÓW

   
W środę 30 listopada 2016 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim.

Z naszej szkoły stypendium z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty pani Teresy Misiuk odebrał uczeń kl. 3C Aleksander Daniluk, który osiągnął najwyższą średnią ocen w szkole w poprzednim roku szkolnym. W części artystycznej  ,,Mazura” w strojach z okresu księstwa Warszawskiego wykonał Zespół Pieśni i Tańca ziemi Łukowskiej ,,Łukowiacy” z uczniami naszej szkoły w roli głównej