Bez kategorii

Sukces naszego nauczyciela!

 

MICHAŁ MOJSKI

LAUREAT OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W październiku 2016 r. Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej podsumowało ogólnopolski konkurs historyczny „Polska. Węgry. 1956”. W ten sposób organizatorzy chcieli przypomnieć wydarzenia związane z buntami społecznymi sprzed sześćdziesięciu laty. Wystąpienia w Czerwcu i Październiku 1956 r. w Polsce oraz podczas powstania węgierskiego w Budapeszcie i innych miejscach stały się w obu państwach ważnymi krokami na drodze do zrzucenia sowieckiej dominacji i do demokratyzacji.Konkurs polegał na stworzeniu scenariusza zajęć edukacyjnych na podstawie rozmaitych materiałów źródłowych i publikacji naukowych. Wśród laureatów znalazł się Michał Mojski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, który opracował warsztaty i grę dydaktyczną pt.  „Odwilż, ale nie wiosna… – wydarzenia 1956 r. w Polsce i na Węgrzech”. Główną nagrodą okazał się udział w objazdowym konwersatorium naukowym w Budapeszcie.

 

Nauczyciele z całej Polski odwiedzali miejsca związane z powstaniem węgierskim, spotykali się ze świadkami tamtych wystąpień. Poznawali również losy premiera Imre Nagy’a, kardynała Józsefa Mindszenty’ego, młodego ucznia – Petera Mansfelda oraz innych represjonowanych opozycjonistów znad Dunaju, uczestniczyli w wykładach i warsztatach.

 

To nie pierwszy sukces nauczyciela I LO. W tym roku za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymał Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wcześniej wyróżniane były autorskie programy nauczania wiedzy o społeczeństwie:  na poziomie podstawowym – „WOS, czyli Wolność, Odpowiedzialność, Sprawiedliwość” (I miejsce w Polsce) oraz na poziomie rozszerzonym – „Civis sum! Jestem obywatelem!” (II miejsce w Polsce), wdrożony obecnie w I LO w Łukowie.

Pedagog zajął również II miejsce w kraju w konkursie na scenariusz lekcji o zrównoważonym rozwoju, organizowanym przez Ministerstwo Środowiska pod hasłem „Lekcja zmieniania świata” oraz został laureatem konkursu Instytutu Pamięci Narodowej „70 lat po Obławie Augustowskiej”. Realizuje innowację pedagogiczną z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym – „Aktywny i twórczy obywatel – edukacja medialna, prawna i europejska”, zatwierdzoną przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Koordynuje wiele projektów historycznych, kulturalnych i społecznych. Jako reprezentant Polski uczestniczył w międzynarodowych warsztatach w Estonii i Islandii. Jest wolontariuszem w ZHP, zastępcą komendanta Hufca ZHP Łuków ds. programu i pracy z kadrą. W 2016 r. został finalistą ogólnopolskiego plebiscytu na najlepszych instruktorów „Niezwyczajni” w kategorii „Wspieranie drużynowego z poziomu hufca