Szkoła

Harmonogram pracy szkoły

PLAN PRACY W I SEMESTRZE
ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Posiedzenie rady  pedagogicznej 12 września (czwartek)
Spotkania  wychowawców z rodzicami uczniów kl. I – III 16 września (środa)  
Uroczysta akademia z okazji  Dnia Edukacji Narodowej 14 października (poniedziałek)
Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 12 listopada (wtorek)  
Propozycje ocen na I semestr do 6 grudnia (do piątku) włącznie
Spotkania rodziców  uczniów kl. I – III z wychowawcami  i nauczycielami, poinformowanie rodziców o propozycji klasyfikacji śródrocznej 9 grudnia (poniedziałek)
Ostateczny termin klasyfikacji śródrocznej, zakończenie I semestru 20 grudnia (piątek)    
Przerwa świąteczno-noworoczna 23 grudnia – 6 stycznia
Rada klasyfikacyjna klas I – III za I semestr 8 stycznia (środa)
Pisemne informacje dla rodziców ze zwrotnym podpisem o klasyfikacji śródrocznej do 9 stycznia (do czwartku)