Bez kategorii

Szkolne referendum 2015

JOW-Y, PARTIE POLITYCZNE I PODATKI

 

 

Referendum wyraża głos obywateli w ważnych dla całego społeczeństwa sprawach. Także we wrześniowym głosowaniu Polacy mieli się wypowiedzieć na temat ordynacji wyborczej, finansowania partii politycznych i płacenia podatków. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie mieli okazję wziąć udział w próbie referendum, zorganizowanej w szkole.

 

 

Na korytarzu stanęła urna i każdy chętny mógł oddać swój głos. Potem komisja referendalna, składająca się z uczniów klasy II e o rozszerzeniu geografia – wiedza o społeczeństwie – język obcy dokładnie je przeliczyła.

 

Oto wyniki.

 

Pytanie 1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

 

 

 

Pytanie 2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

 

 

 

Pytanie 3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

 

 

Ponadto odbywały się specjalne lekcje wiedzy o społeczeństwie „Czy warto głosować w referendum”. Podczas nich uczniowie dyskutowali o kwestiach, zawartych w pytaniach oraz porównywali polskie instytucje demokracji bezpośredniej z rozwiązaniami w Szwajcarii.

 

Koordynatorami przedsięwzięcia byli: Anna Kozioł i Michał Mojski.