Bez kategorii

Szkolne wybory prezydenckie

KTO POWINIEN WYGRAĆ?

 

Niebawem obywateli Polski czeka kolejne święto demokracji. Będą mogli wskazać najwyższego reprezentanta państwa – Prezydenta Rzeczypospolitej. Ważne jest, aby od najwcześniejszych lat uczyć odpowiedzialności za kraj i aktywności oraz zachęcać do udziału w wyborach. Dlatego I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie włączyło się w kolejną edycję projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”.

 

W dn. 29 kwietnia 2015 r. na szkolnym korytarzu został zorganizowany lokal z urną i każdy uczeń mógł pobrać kartę i postawić krzyżyk przy swoim kandydacie. Szkolnym wyborom towarzyszyła kampania społeczna, zachęcająca do udziału w „dorosłej” elekcji – młodzież przygotowała pomysłowe plakaty, filmiki, ulotki. Promowana również była strona www.latarnikwyborczy.pl, na której można sprawdzić swoje preferencje. W wielu klasach przeprowadzono lekcje mówiące o kompetencjach Prezydenta RP, kampanii i skłaniające do przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji.

 

 

Akcja obywatelska została przygotowana pod opieką nauczycieli wiedzy o społeczeństwie: Anny Kozioł i Michała Mojskiego. Koordynowały ją klasy, które tego przedmiotu uczą się na poziomie rozszerzonym: I a i I e.

 

 

Przedsięwzięcie miało wyłącznie cele edukacyjne, nie stanowiło agitacji wyborczej za żadnym kandydatem. Zgodnie z art. 108 § 3 Kodeksu wyborczego:Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”

 

 

 Oto wyniki głosowania młodzieży: