Bez kategorii

To, co było już nie wróci, lecz w pamięci naszej trwa..

No i stało się! Kolejny Rok Szkolny przechodzi do historii. 

Mnóstwo wspomnień, wzruszeń i wydarzeń z całorocznego pobytu w Internacie zapisało się w naszej pamięci, dlatego, jak co roku, spotkaliśmy się przy wspólnej kolacji, na której pani kierownik podsumowała owoce wspólnej pracy.

Nagrodami książkowymi zostali wyróżnieni wychowankowie, którzy najchętniej angażowali się w pracę na rzecz społeczności internackiej:
• Mikos Klaudia
• Sowa Klaudia
• Stachniak Ola
• Orlicz Dorota
• Fredo Kinga
Pani kierownik wręczyła też dyplomy osobom, które brały udział w Przeglądzie Teatralnym Burs i Internatów w Lublinie.
Po wręczeniu upominków i dyplomów głos zabrała Stachniak Ola i w imieniu mieszkańców internatu podziękowała wychowawcom za trud włożony w opiekę i wychowanie.