Bez kategorii

Uwaga Maturzyści !

1. Ostateczne terminy składania dokumentów wymaganych na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego:

  • 04.04.2012 r. – bibliografia (obligatoryjnie)
  • 27.04.2012 r. – wstępny ramowy plan prezentacji (fakultatywnie)
    W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach uczniowie dostarczają do swoich nauczycieli języka polskiego.
    Niezłożenie bibliografii w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z ustnego egzaminu z j. polskiego
    Wzory dokumentów są dostępnę na stronie internetowej szkoły w zakładce „maturzyści”

2. Osoby wykorzystujące materiały pomocniczne prezentowane przy uzyciu komputera najpóźniej do dnia 27.04.2012 r. muszą zgłosić się do nauczyciela informatyki w celu uzgodnień technicznych, wgrania materiału na komputer zabezpieczony na egzamin i sprawdzenia obsługi sprzętu.

3. Materiały pomocnicze zgodnie z deklaracją z dn. 04.04.2012 r. (tzn. np. plansze, karty cytatów,płyty CD, DVD, VHS, kopie reprodukcji, ew. uaktualnione plany prezentacji itp.) uczniowie przynoszą ze sobą na egzamin maturalny.