Bez kategorii

Warsztaty psychologiczne

 

DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SOBIE

 

Uczniowie klas z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie często jako dalszą drogę życiową wybierają studia psychologiczne, również dlatego że różnorodne zagadnienia związane z osobowością, relacjami międzyludzkimi są częścią programu tego przedmiotu. W październiku i listopadzie klasy II a i II e z I Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie miały okazję rozszerzyć swoją wiedzę, biorąc udział w warsztatach na temat depresji.

 

 

 

 

Zajęcia przygotowała fundacja „Praesterno” z Warszawy. Obejmowały one diagnozę psychologiczną uczestników, warsztaty dotyczące przyczyn zaburzeń nastroju, objawów depresji, czynników ryzyka. Uczniowie, którzy potrzebowali wsparcia, mogli skorzystać również z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Spotkania w I LO  to element programu zdrowotnego „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16 – 17 lat” , realizowanego ze środków Województwa Lubelskiego.

 

Koordynatorką warsztatów była pani pedagog, Monika Łukasik. W ten sposób mówi o wnioskach z nich płynących: „Uczniowie często trudne i stresujące sytuacje przeżywają w taki sposób, że jeszcze bardziej ich to „spina” i rozwiązania nie są konstruktywne. Należałoby więc się przyjrzeć strategiom, jakie stosują w radzeniu sobie z problemami. Dlatego warto było, pomimo wcześniejszych obaw, porozmawiać z psychologiem i sprawdzić, czy nie potrzebują interwencji specjalistów. Natomiast nie ulega wątpliwości, że należy rozmawiać z dzieckiem w domu, w rodzinie. Że młodzi ludzie potrzebują wsparcia ze strony dorosłych, poczucia, że są akceptowani, kochani i że w sytuacjach trudnych mnogą liczyć na ich pomoc.”

 

Zajęcia przygotowane przez fundację „Praesterno” dostarczyły sporej dawki solidnej wiedzy psychologicznej, a także pozwoliły uczniom na autorefleksję. Miejmy nadzieję, że przekonały, iż wokół nich jest wielu życzliwych ludzi, którzy oferują swoją pomoc w razie pojawienia się skomplikowanych problemów.