Bez kategorii

Warsztaty z fizyki

 

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY FIZYKI CZĄSTEK ELEMENTARNYCH

11-th International Masterclasses, Hands on Particle Physics    

 

  

16 marca 2015 roku w godzinach: 10.30-16.30 w naszej szkole odbyły się warsztaty popularnonaukowe Fizyki Cząstek Elementarnych prowadzone przez pracownice naukowe Narodowego Centrum Badań  Jądrowych, pod kierunkiem pani Dr Katarzyny Kazana, w których udział wzięli uczniowie z klas  z rozszerzoną fizyką.

Pierwszą część zajęć stanowił wykład, który podejmował tematykę wprowadzającą w świat fizyki cząstek elementarnych. Dzięki temu uczniowie zapoznali się z zagadnieniami takimi jak kwarki, leptony i złożone z nich fermiony i bozony, a także uzupełnili swoją wiedzę na temat oddziaływań by lepiej zgłębić znane już zapewne wszystkim równanie E=mc2. Usłyszeli tez o LHC, czyli Wielkim Zderzaczu Hadronów. Dowiedzieli się jak działają detektory wykrywające nowe cząstki po zderzeniach protonów i poznali ogólną zasadą działania akceleratorów.

 

Następnie zapoznali się z obsługą programu HYPATIA służącego do analizy wyników pomiarów wykonanych w LHC w laboratorium CERN.
Wszystko to odbywało się w sali informatycznej, tak by każdy uczeń miał do dyspozycji komputer i  samodzielnie przeprowadził analizę danych  z eksperymentu CMS.Następnie uczniowie odszukali sygnały pochodzące od cząstek elementarnych i udało się im rozpoznać,  ku wielkiej radości, kilka bozonów Higgsa!!
Ostatecznie wyniki zostały zebrane w jedną całość i były omawiane  podczas wideokonferencji, w języku angielskim, z udziałem: szkołą z Florydy (USA) i innymi zagranicznymi ośrodkami i profesorami  w CERN.
Warsztaty zostały zorganizowane przez Panią Ewę Polkowską-nauczycielkę fizyki.