Bez kategorii

We współpracy z UNESCO

UNESCO I „KOŚCIUSZKO”

 

UNESCO to wyspecjalizowana instytucja w systemie ONZ: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie podjęło współpracę z Polskim Komitetem, aby wzbogacić ofertę wychowawczą, zwłaszcza w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

 

W idei działalności UNESCO mieści się wiele działań szkoły. Poniżej krótko przypominamy najważniejsze.

 

 • Projekt pomocy rodzinom na Wschodzie – akcja społeczna, realizowana na rzecz Polaków mieszkających za Bugiem – liczba zaangażowanych uczniów – ok. 100 – grudzień 2014 r. (zajęcia pozalekcyjne).
 • Zajęcia tematyczne: „Cypr, Mindanao, Timor Wschodni – współczesne konflikty międzynarodowe”, „Ekstremizm polityczny i terroryzm – studium przypadku: Irlandzka Armia Republikańska”, „Broń ubogich – ekstremizm polityczny i terroryzm we współczesnym świecie”, „Czy można wyobrazić sobie rzeczywistość bez wojen? – problem zbrojeń we współczesnym świecie”, „Północ – Południe – czy dysproporcje na świecie są nieuniknione?”, „Oblicza globalizacji we współczesnym świecie – ujednolicenie a nierówności społeczne”, „”My, Ludy Narodów Zjednoczonych…” – współczesna rola Organizacji Narodów Zjednoczonych”, „O WHO, UNICEF, UNDP… – organizacje wyspecjalizowane i programy ONZ”, „Błękitne hełmy – misje pokojowe ONZ”, „Wypożyczyliśmy Ziemię od naszych wnuków” – problemy ekologiczne we współczesnym świecie.”
 • Dyskusja o filmach dokumentalnych – m.in. „Kryzys pod kontrolą”, „My kupujemy, kto płaci” z pakietu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Patrz i zmieniaj”, poświęcona problemom globalnym i zrównoważonego rozwoju.
 • 25 lat Konwencji Praw Dziecka – akcja społeczna w szkole przypominająca najważniejsze postanowienia dokumentu, zajęcia o prawach dziecka.
 • Maraton Pisania Listów – akcja społeczna obejmująca pisanie listów w obronie więźniów sumienia, kampanię i zajęcia na rzecz praw człowieka, realizowana we współpracy z Amnesty International.
 • Projekt artystyczny w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej – wymiana kulturalna uczniów z Polski, Niemiec i Izraela, wspólne wykonanie przez międzynarodowy chór we wszystkich trzech państwach Pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha, poznawanie dziedzictwa kulturowego i historii narodów (m. in. w dawnym obozie koncentracyjnym na Majdanku).
 • Wizyta Białorusinów w szkole – wymiana młodzieży o charakterze sportowo – kulturowym, obejmująca zawody sportowe i wspólne poznawanie się uczniów z Polski i Białorusi.
 • Żywa Biblioteka – spotkanie z imigrantami z Tunezji, Etiopii, Pakistanu i Ukrainy we współpracy z Fundacją dla Somalii.
 • Konkurs plastyczny ,,Two Colours One People”, dotyczący tematyki wielokulturowości i tolerancji, zorganizowany dla uczniów szkół powiatu łukowskiego.
 • Projekt „Antyczni Antenaci” – akcje społeczne i konkurs dotyczący cywilizacji, mających swoje korzenie w epoce starożytności: Grecji, Rzymu, Chin, Indii.
 • Wyjazd sportowo – kulturalny do Brześcia na Białorusi – wycieczka, zawody sportowe, wymiana kulturalna z partnerską Szkołą Średnią nr 18 w Brześciu.
 • Projekty wielokulturowe „Chcemy mieszkać w Polsce”, „Głosem kobiet” – warsztaty międzykulturowe, warsztaty dziennikarskie, spotkania z uchodźczyniami z Tybetu, Gruzji, Inguszetii, warsztaty plastyczne, tworzenie makiety Wioski Pokoju – zajęcia realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi”.
 • Zajęcia „Lista dziedzictwa UNESCO w Polsce” – warsztaty poświęcone problematyce.

 

Wszystkie projekty obejmują cztery zasadnicze obszary tematyczne: „Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu”, „Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)”, „Edukacja dla pokoju, prawa człowieka”, „Nauczanie międzykulturowe (dialog kultur i religii)”, które będą kontynuowane w kolejnym roku szkolnym.