Bez kategorii

Wiedza o społeczeństwie po europejsku

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

 

W 2014 r. minie dekada, odkąd Polska znalazła się w strukturach Unii Europejskiej. Warto dokonywać więc bilansu strat i korzyści, które wynikają z członkostwa naszego kraju w tej organizacji międzynarodowej. Temu celowi miały służyć zajęcia „Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej”, które odbyły się 21 listopada 2013 r.

 

 

Lekcję dla uczniów klas europejsko – prawniczych: I a, II a i III a prowadził Bartłomiej Martys z Ośrodka Debaty Międzynarodowej z Lublina. Przedstawił on młodzieży drogę Rzeczypospolitej do struktur unijnych. Mówił także o wykorzystaniu funduszy rozwojowych. Opisywał rolę Polski i Polaków we władzach i polityce organizacji. Wszyscy uczestnicy zajęć dostali również kalendarze.

 

Lekcja poszerzyła wiedzę uczniów o Unii Europejskiej, a także była dobrym przygotowaniem do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Przyjazd specjalisty z Ośrodka Debaty Międzynarodowej zorganizował zespół nauczycieli wiedzy o społeczeństwie: Anna Kozioł, Michał Mojski, Anna Niewęgłowska, Jolanta Walo

 

Warto tu przypomnieć, że edukacja obywatelska w I LO zajmuje poczesne miejsce. Młodzież uczestniczy w wielu projektach, tworzonych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in.: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Kultury Chrześcijańskiej „Artos”, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła” . Zostało to potwierdzone tytułem Szkoły Obywateli nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zwycięstwem w województwie lubelskim w konkursie na najciekawszą inicjatywę społeczną uczniów. Nauczanie wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym odbywa się na podstawie autorskiego programu „Civis sum! – Jestem obywatelem!”, nagrodzonego w ogólnopolskiej rywalizacji przez Ministra Edukacji Narodowej (TUTAJ). Ponadto uczniowie klasy II a (o rozszerzeniu historia – wiedza o społeczeństwie) uczestniczą w innowacji pedagogicznej „Aktywny i twórczy obywatel – edukacja medialna, prawna i europejska”, w ramach której mają wiele dodatkowych zajęć warsztatowych z dziennikarstwa, kształtujących umiejętności interpersonalne czy z zakresu znajomości i interpretacji przepisów prawa. Na pewno nie można powiedzieć, że w szkole nic w dziedzinie edukacji obywatelskiej się nie robi.