Bez kategorii

Wielki projekt międzynarodowy dla pokoju

UCZNIOWIE Z POLSKI, NIEMIEC I IZRAELA – RAZEM!

 

W marcu i kwietniu 2015 r. w kulminacyjną fazę wszedł wyjątkowy projekt, który miał połączyć we wspólnotę młodzież z Polski, Niemiec i Izraela. Z okazji siedemdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej trzy chóry z trzech państw przygotowały obszerne fragmenty „Pasji według świętego Mateusza” BWV 244 Jana Sebastiana Bacha. Po raz kolejny okazało się, że nic tak nie spaja ludzi, jak ponadczasowa muzyka.

 

Współpraca chóru „Lutnia” z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, orkiestry i chóru z Hiberniaschule w Herne (Niemcy) oraz chóru z Neve Yosef Community Center w Hajfie (Izrael) rozpoczęła się od wizyty w Niemczech. Tam w dn. 25 marca 2015 r. odbył się pierwszy koncert, podczas którego zaprezentowano dzieło wybitnego kompozytora epoki baroku. Młodzież miała także okazję zwiedzić Herne i okolice oraz zintegrować się w międzynarodowym towarzystwie.

 


 

Następnie młodzi muzycy przybyli do Polski. Już pierwszego dnia wraz z licealistami z „Kościuszki” uczniowie z Niemiec i Izraela udali się do Lublina, gdzie wspólnie zwiedzili muzeum na terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku. Poruszającą chwilą okazało się spotkanie i śpiew przedstawicieli trzech narodów na terenie mauzoleum, gdzie złożono prochy ofiar nazistowskiego reżimu. Goście zobaczyli również Warszawę. A w dn. 30 marca 2015 r. w kościele pw. św. Brata Alberta w Łukowie odbył się uroczysty koncert. Gwoździem programu stała się oczywiście „Pasja według świętego Mateusza” Jana Sebastiana Bacha. Wybrzmiały również: hymn wspólnoty z Taizé „Per crucem”, „Oda do radości” po polsku, niemiecku i hebrajsku, chrześcijańskie pieśni arabskie, a także: „Szalom alejchem”, „Bogurodzica”, „Gaude Mater Polonia”, „Zdrowaś królewno wyborna” Andrzeja Koszewskiego, „Modlitwa do Bogarodzicy” Józefa Świdra (do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego), „Modlitwa o pokój” Norberta Blachy. 250 wykonawców otrzymało zasłużone owacje na stojąco.

 

 

Ostatnim etapem projektu była wizyta w Izraelu. Również tam znalazła się delegacja z „Kościuszki”. W dn. 1 kwietnia 2015 r. zorganizowany został w Hajfie trzeci koncert z muzyką Bacha w repertuarze. A później nie zabrakło czasu na spotkanie z „piątą Ewangelią”, czyli na zwiedzanie Ziemi Świętej: i Jerozolimy, i Nazaretu i wielu innych miejsc.

 

 

Ze strony polskiej projekt koordynowali: Agnieszka Łukasik, Teresa Kiryło i Andrzej Malejka pod czujnym okiem dyrekcji: Grzegorza Rzymowskiego, Moniki Kokosińskiej i Cezarego Soszki. Wsparcie finansowe zapewniła Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Fundacja F.C. Flicka Przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi i Nietolerancji.

 

Wymiana muzyczna, która została zapoczątkowana w 1999 r. przez ówczesnego dyrektora I LO, Stanisława Trwogę i twórcę chóru „Lutnia”, Tadeusza Borkowskiego, pozwala na zrozumienie odmiennych kultur oraz kształtuje postawy tolerancji, a co za tym idzie – przyczynia się do budowania pokoju.