Zamówienia Publiczne

Wybór ofert 2014

Łuków, dnia 18.12.2013 r.

INFORMACJA
o wyborze ofert   

Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia –  31 grudnia  2014 roku:

 

1. Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie

Styczeń – grudzień 2014 roku. 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Części zamówienia

Ceny brutto [zł]

1

F.H.U. „ MANGO” Andrzej Chwedoruk

21-400 Łuków ul.Warszawska 88d

V

15560,00

2

FHU NEKTARYNKA Piotr Sowiński

21-400 Łuków, ul. Wiśniowa 8

VII

IX

20481,43

9380,64

3

PH ALASKA, 21-400 Łuków, ul. Wojska Polskiego 63A

IV

VIII

14177,42

6830,62

4

„Mięs-Hurt” Spółka Jawna

Cz.Oleksiński, P.Wereszczyński

21-400 Łuków, ul. Warszawska 8

II

45403,20

5

Przedsiębiorstwo Handlowe „Milo”         21-400 Łuków   al. Wojska Polskiego 61

I

III

17465,70

27574,69

8

Piekarnia PSS „Społem”, 21-400 Łuków ul.Piłsudskiego 6    

VI

12789,72

Odrzucono oferty firm :
      
1. Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk   21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 18        
2. Piekarnia-Ciastkarnia Przemysław Łukasik, Łazy 255, 21-400 Łuków

Uzasadnienie:
                 a) faktyczne – wybrano najniższą ofertę cenową
                 b) prawne – treść oferty nie odpowiada  treści SIWZ  – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy,                                                                         

DYREKTOR

I  LO im. T. Kościuszki
w Łukowie