Zamówienia Publiczne

Wybór ofert 2015

 

Łuków, dnia 17.12.2014 r.

INFORMACJA

o wyborze ofert

 

   Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 roku:

1. Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie   Styczeń – grudzień 2015 roku

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Części zamówienia

Ceny brutto [zł]

1

FHU NEKTARYNKA Piotr Sowiński

21-400 Łuków, ul. Wiśniowa 8

V

IX

10480,88

6369,48

2

Przedsiębiorstwo Handlowe

„ Milo” Wojdakowski Robert i Joanna

Sp.j.  21-500 Biała Podlaska,ul.Jana Pawła II 194  

I

10561,21

 

3

GULIK sp.z.o.o.

05-860 Płochocin, ul. Długa 2

III

IV

VII

28969,51

8983,91

17097,80

6

Piekarnia Ciastkarnia

Eugeniusz Onysk    

21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 18

VI

12993,15

8

REN sp.z.o.o.

26-600 Radom, ul. Tartaczna 3

Oddział 08-110 Siedlce

Kolonia Żelków, Ul. Przemysłowa 29a

VIII

6933,94

10

MASARNIA

UBOJNIA „ZEMAT”

Zdzisław Trościańczyk i S-ka

Spółka Jawna 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

II

41310,05

2. Odrzucono oferty firm :

    

1. F.H.U „MANGO”,Andrzej Chwedoruk, 21-400 Łuków, ul. Warszawska 88d

2.P.H.U. „ALASKA” Sp.z.o.o.,21-400 Łuków, ul. Wojska Polskiego 63A

3. „MIĘST-HURT” Spółka Jawna, Cz.Oleksiński,P.Wereszczyński, 21-400 Łuków, ul. Warszawska 88

4. Zakład Mięsny „Wierzejki”, J.M. Zdanowscy, Spółka Jawna, Płudy 21, 21-404 Trzebieszów

5. „ Społem” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁUKOWIE, UL. Piłsudskiego 6

Uzasadnienie:

                 a) faktyczne – wybrano najniższą ofertę cenową

                 b) prawne – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy,

                                                                DYREKTOR

                                                                     I LO im. T. Kościuszki

                                                                                                           w Łukowie