Bez kategorii

Wydaliśmy książkę...

 

 

 

„Ludzie »Kościuszki«”

 

Kolejny zjazd absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie stał się okazją do naukowego opracowania wycinka dziejów szkoły. Tym razem grupa autorów zajęła się opisem osób, które szczególnie zasłużyły się w historii placówki. Tak powstała publikacja pt. „Ludzie »Kościuszki«”.

 

 Znajdziemy w niej dwadzieścia jeden biogramów nauczycieli, uczniów i absolwentów, którzy niekiedy odegrali istotną rolę w społeczności lokalnej, a nawet na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Książka wspomina między innymi o Andrzeju Bączkowskim – wybitnym urzędniku państwowym, ministrze pracy i polityki społecznej czy Janinie Tryboń – wieloletniej dyrektorce „Kościuszki” i nietuzinkowej nauczycielce łaciny. Zainteresowani mogą przeczytać sporo choćby o Ryszardzie Kaszubskim – lekarzu i społeczniku, inicjatorze budowy szpitala w Łukowie albo o Władysławie Tchorzewskim – bohaterskim kapłanie, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach na Golgocie Wschodu. Dzięki rzetelnej analizie dokumentów i wspomnień udało się odtworzyć wiele ciekawych historii życia ludzi związanych z łukowskim liceum.

 

Uczynił to zespół autorów pracujący pod okiem redaktora, Michała Mojskiego. Teksty do publikacji napisali: Ryszard Grafik, Joanna Hawryluk – Machowiec, Teresa Kiryło, Diana Koszałka – Paluch, Michał Mojski, Zbigniew Pasik, Joanna Pasternak,  Alicja Puch, Marzena Rusinek, Grzegorz Rzymowski. Szczególnie wiele pracy naukowej wykonał Ryszard Grafik, spod pióra którego wyszła większość biogramów. Za zbieranie i opracowanie materiałów odpowiadały ponadto: Anna Makarewicz, Marzena Szczygielska, Maria Zawadzka. Korektą zajęły się dwie polonistki: Małgorzata Bancerz i Edyta Salamończyk. Okładkę zaprojektował i opracował graficznie Jerzy Majek. Skład i kwestie techniczne należały do Sławomira Smolaka.

 

Dzięki zaangażowaniu owej grupy osób powstała cenna publikacja z zakresu historii regionalnej. Pomyślana jest ona jako początek kilkutomowego cyklu. Prosimy więc wszystkich, którzy chcieliby pomóc w przygotowaniu kolejnych części, aby przekazywali szkole wspomnienia, zdjęcia oraz inne materiały.

 

Będziemy wdzięczni, jeśli odpowiedzą Państwo na apel dyrektora I LO, Grzegorza Rzymowskiego, wyrażony we wstępie do wydania „Ludzi »Kościuszki«”: „Wiem, że ujęte w tej książce osoby to zaledwie początek długiej listy nauczycieli i uczniów zasłużonych dla kraju i szkoły. Zdaję sobie także sprawę z tego, że zapewne wiele istotnych informacji zostało przeoczonych w tym skromnym opracowaniu. W związku z tym zwracam się do Państwa, Koleżanek i Kolegów z prośbą o włączenie się w realizację projektu, którego początkiem jest ta publikacja. Liczę, że podzielą się Państwo z nami informacjami o osobach niegdyś związanych z naszą szkołą. Szczególnie trudno dotrzeć do biografii najstarszego pokolenia »Kościuszkowców«. Chcielibyśmy kontynuować to przedsięwzięcie, ale bez zaangażowania absolwentów i byłych pracowników szkoły będzie to bardzo trudne. Prosimy więc  o kontakt.”

 

Obraz: okładka książki autorstwa Jerzego Majka.