Wymiana międzynarodowa

Kalendarium współpracy ze szkołami w Brześciu i Rydze

Kalendarium współpracy międzynarodowej ze Szkołą Średnią nr 18 w Brześciu oraz Polską Szkołą Średnią im. Ity Kozakiewicz w Rydze

1996 r.

 • utworzenie w I LO Szkolnego Koła „Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód”. Oficjalne wręczenie legitymacji członkom stowarzyszenia z udziałem przedstawiciela Rosyjskiego Ośrodka Kultury w Warszawie

2001 r.                                                                                                                                          

 • nawiązanie współpracy ze Średnią Szkołą nr 18 w Brześciu             
 • wyjazd chóru „Lutnia” I LO do Brześcia – koncert w polskim kościele
 • udział delegacji nauczycieli I LO w obchodach Dnia Nauczyciela w Średniej Szkole nr 18 w Brześciu
 • rewizyta delegacji nauczycieli Średniej Szkoły nr 18 – udział w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w I LO

2002 r.

 • wizyta delegacji uczniów i nauczycieli „18” w I LO. Zawody sportowe w piłce siatkowej chłopców                                                                            
 • udział delegacji nauczycieli I LO w obchodach 40-lecia Średniej Szkoły nr 18 w Brześciu

2003 r.                                                                                                                                              

 • występy artystyczne uczniów młodszych klas Średniej Szkoły nr 18 w I LO oraz w Łukowskim Ośrodku Kultury
 • Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora I LO w Łukowie
 • wizyta konsula Białorusi i delegacji nauczycieli „18” w I LO

 2004 – 2009 r.

 • coroczne zawody w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w Łukowie i w Brześciu

2005 r.

 • udział delegacji nauczycieli Średniej Szkoły nr 18 w uroczystych obchodach Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej oraz otwarciu nowej hali sportowej przy I LO

2008 r.

 • udział delegacji „18” w balu studniówkowym uczniów I LO

2009 r.                                                                                                                                          

 • wycieczka uczniów I LO do Rygi na zaproszenie Polskiej Szkoły im. Ity Kozakiewicz w Rydze

2010 r.                                                                                                                                            

 • wizyta uczniów „Kościuszki” w łotewskiej szkole w Rydze
 • wizyta delegacji nauczycieli I LO w Brześciu. Podpisanie umowy o kontynuacji współpracy pomiędzy I LO w Łukowie i Średnią Szkołą nr 18 w Brześciu. Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców    

2011 r.                                                                                                                                                    

 • bal studniówkowy w I LO z udziałem delegacji nauczycieli z Brześcia
 • Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców z udziałem szkół z Brześcia, Opola Lubelskiego, Chełma, Łukowa
 • wyjazd 43-osobowej grupy młodzieży I LO  do Brześcia. Międzyszkolne zawody w piłce siatkowej

2012 r.                                                                                                                        

 • udział delegacji nauczycieli z Brześcia w uroczystościach związanych z oddaniem do użytku nowego budynku dydaktycznego I LO
 • Jubileusz 50-lecia Średniej Szkoły nr 18 w Brześciu – udział delegacji nauczycieli I LO w uroczystościach

2013 r.                                                                                                                                 

 • Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców w I LO z udziałem szkół średnich z Brześcia, Chełma, Łukowa
 • wycieczka uczniów i nauczycieli I LO do Brześcia

2014 r.

 • wizyta delegacji nauczycieli i uczniów z Brześcia w Łukowie
 • bal studniówkowy w I LO z udziałem delegacji nauczycieli z Brześcia
 • wizyta uczniów i nauczycieli I LO w Brześciu, przekazanie książek do polskiej biblioteki w Średniej Szkole nr 18

2015 r.

 • Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej chłopców, grup mieszanych, nauczycieli w I LO z udziałem 45-osobowej grupy ze szkoły średniej z Brześcia oraz absolwentów „Kościuszki”
 • wycieczka uczniów i nauczycieli I LO do Brześcia

2016 r.

 • mecze towarzyskie w siatkówkę drużyn uczniów i nauczycieli w I LO
 • wizyta uczniów i nauczycieli I LO w Brześciu

2017 r.

 • wizyta delegacji uczniów i nauczycieli w I LO  oraz rewizyta w Brześciu
 • bal studniówkowy w I LO z udziałem delegacji nauczycieli z Brześcia

2018 r.

 • udział delegacji ze szkoły w Brześciu w obchodach 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie
 • wizyta delegacji uczniów i nauczycieli w I LO  oraz rewizyta w Brześciu
 • bal studniówkowy w I LO z udziałem delegacji nauczycieli z Brześcia

2019 r.

 • wizyta delegacji uczniów i nauczycieli z Brześcia w I LO
 • mecze towarzyskie w piłkę ręczną w Brześciu

2020 r.

 • bal studniówkowy w I LO z udziałem delegacji nauczycieli z Brześcia

Koordynatorzy współpracy ze Średnią Szkołą nr 18 w Brześciu:
do roku 2011 – Czesława Szymońska  
od roku 2012 – Anna Sójka
w 2018 r. – Ewa Wierzchowska

Koordynator współpracy z Polską Szkołą im. Ity Kozakiewicz w Rydze – Grzegorz Rzymowski