Wymiana międzynarodowa

Kalendarium współpracy polsko - łotewskiej

Współpraca I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie ze szkołą na  Łotwie rozpoczęła się w 2016 roku. Przewodnie hasło tego projektu brzmi: „Śladami polskości”. Uczniowie  naszej szkoły uczestniczą w wycieczkach, dzięki którym mogą poznać historię Polski, odwiedzając przede wszystkim Wilno i Dougavpilis (pol. Dynenburg)- dawną stolicę Inflant Polskich, obecnie główny ośrodek Polaków na Łotwie. W Dougavpilis goszczeni są przez partnerską szkołę – Polskie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego. Odbywają spotkania z tamtejszą Polonią, biorą udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski. Spotkania z młodzieżą łotewską są też okazją do współzawodnictwa sportowego.

W 2018 r. grupa uczniów i opiekunów z Łotwy odwiedziła naszą szkołę. Goście mieli okazję wspólnie z maturzystami świętować sto dni do matury.

Koordynatorem współpracy szkół jest dyr. Grzegorz Rzymowski.