Wymiana międzynarodowa

Polska-Białoruś

 

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

 

 

Wymiana ze Szkołą Średnią Nr 18 W Brześciu na Białorusi rozpoczęła się w roku 2001. Pomysłodawczynią wymiany była rusycystka p. Czesława Szymońska. Początkowo odbywała się w ramach powstałej w 1996 Organizacji „Stowarzyszenie Polska –  Wschód”. Wymiana młodzieży ma charakter edukacyjno – sportowo – krajoznawczy.

W ramach wymiany uczniowie uczestniczą w zajęciach w języku obcym, doskonaląc znajomość języka rosyjskiego oraz odbywają się zawody sportowe: mecze piłki ręcznej i siatkówki. Uczniowie zwiedzają piękne zabytki, cerkwie, obiekty sportowe, obcując z kulturą i językiem rosyjskim. Wyjazdy naszych uczniów oraz przyjazdy delegacji z Brześcia odbywają się każdego roku i cieszą zainteresowaniem uczniów. W tym roku spotkaliśmy się w Łukowie, polska i białoruska młodzież uczestniczyła w wielu ciekawych przedsięwzięciach (CZYTAJ TUTAJ).