Wymiana międzynarodowa

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PMWM) to organizacja, która umożliwia spotkania i współpracę młodych ludzi z Polski i Niemiec. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie i trójstronne projekty wymiany. Dla osób organizujących spotkania PNWM jest organizacją międzynarodową utworzoną przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego. Od początku istnienia PNWM dofinansowała ponad 80 tysięcy projektów wymiany, w których udział wzięło przeszło 3 miliony młodych ludzi.