Wymiana międzynarodowa

Wniosek wizowy do Brześcia

Wniosek wizowy dla osób wyjeżdżających do Brześcia

w dn. 06 – 08.06.2018r. do pobrania bezpośrednio

ze strony internetowej

Kliknij powyższy link i zapisz plik pdf na dysku aby stał się aktywny.

 Wypełniony wniosek należy wydrukować na 1 kartce dwustronnie.