Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne 2018/2019

UCZNIU! Jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić sprawności maturalne, masz kłopoty

z opanowaniem umiejętności, albo masz ochotę tańczyć…, śpiewać itd., zapraszamy Cię na zajęcia pozalekcyjne.

Harmonogram dostępny na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu.

Przyjdź, nauczyciele czekają na Ciebie!

Harmonogram pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

plik do pobrania poniżej

ikonaword