Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze ofert 2023 r.

Łuków, dnia 19.12.2023 r.

INFORMACJA

o wyborze ofert

 

Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2024 –  31 grudnia  2024 roku:

Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2024 roku

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Części zamówienia Ceny brutto [zł]

1

F.H.U „MANGO”, Andrzej Chwedoruk,     21-400 Łuków, ul. Warszawska 88d

 

V

27 252,40

2

„ Społem” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW                                 w Łukowie, ul. Piłsudskiego 6

 

VI

14 665,50

3

MIĘS-HURT” Spółka Jawna CZ. Oleksiński, P. Wereszczyński,                                21-400Łuków, ul Warszawska 88 

 

 

III

VIII

 

27 964,47

7 429,80

5

PHU TOPAZ

08-300 Sokołów Podlaski

Ul. Kolejowa 3b

 

I

II

IV

VII

 

           24 813,45

           46 957,15

           30 254,18

           36 654,35

 

 

  Odrzucono oferty firm :

  1. Lodex” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mirosław Piskorski, 21-200 Parczew, ul. Kolejowa 131
  2. GULIK sp.z.o.o. ,05-860 Płochocin, ul. Długa 2
  3. MASARNIA UBOJNIA „ZEMAT” Zdzisław Trościańczyki S-ka, Spółka Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

Uzasadnienie:

  1. a) faktyczne – wybrano najniższą ofertę cenową
  2. b) prawne – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ  – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy,

 

                        DYREKTOR I  LO im. T. Kościuszkiw Łukowie