Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze ofert

Łuków, dnia 18.12.2020 r.

INFORMACJA

o wyborze ofert

    Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2021 –  31 grudnia  2021 roku:

Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2021 roku.

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCzęści zamówieniaCeny brutto [zł]
2GULIK sp.z.o.o. 05-860 Płochocin, ul. Długa 2  III VII IX  31 058,95 19 394,49 5 428,91  
1MASARNIA UBOJNIA „ZEMAT”, Zdzisław Trościańczyki  S-ka, Spółka Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1  II36 133,65
3F.H.U „MANGO”, Andrzej Chwedoruk,     21-400 Łuków, ul. Warszawska 88d  V19 590,00
4„ Społem” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW                                 w Łukowie, ul. Piłsudskiego 6  VI11 418,75
5„Lodex” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mirosław Piskorski, 21-200 Parczew, ul. Kolejowa 131  IV VIII9 422,24 6 340,85
9MIĘS-HURT” Spółka Jawna CZ. Oleksiński, P. Wereszczyński,                                21-400Łuków, ul Warszawska 88   I25 436,36

2.  Odrzucono oferty firm :

  1. Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk  21-400 Łuków  ul. Międzyrzecka 18  
  2. „IBIS” Zozula, Zaręba Spółka Jawna, ul. Orzechowa 2,    21-500 Biała Podlaska
  3. Almax-Dystrybcja Sp.z o. o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Uzasadnienie:

a) faktyczne – wybrano najniższą ofertę cenową

b) prawne – treść oferty nie odpowiada  treści SIWZ  – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy,

                                                                                   DYREKTOR I  LO
im. T. Kościuszki  w Łukowie