Zamówienia Publiczne

INFORMACJA o wyborze ofert

 

Łuków, dnia 19.12.2018 r.

INFORMACJA

o wyborze ofert

   Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku:

Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie

styczeń – grudzień 2019 roku

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Części zamówienia

Ceny brutto [zł]

6

GULIK sp.z.o.o.

05-860 Płochocin, ul. Długa 2

 

IV

VIII

10 218,92

6 621,49

5

„MIĘS-HURT” Spółka jawna    

Cz. Oleksiński, P. Wereszczyński

21-400 Łuków, ul. Warszawska 88

I

II

23 442,10

33 917,28

1

F.H.U „MANGO”,Andrzej Chwedoruk,     21-400 Łuków, ul. Warszawska 88d

 

V

5 829,73

3

„Społem” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW w Łukowie
ul. Piłsudskiego 6

 

 

VI

12 016,05

2

FHU NEKTARYNKA Piotr Sowiński, 21-400 Łuków, ul. Wiśniowa 8

 

III

VII

IX

29 561,33

18 555,29

4 442,13

2. Odrzucono oferty firm :

    

  1. MASARNIA UBOJNIA „ZEMAT”, Zdzisław Trościańczyki S-ka, Spółka Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1
  2. Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk 21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 18  
  3. P.A.U „ALASKA” Sp. zo.o.Al. Wojska Polskiego 83, 21-400 Łuków „
  4. Hurtownia Wędlin „Kabanos” Zdzisław Czuba 100 Puławy,ul. Dęblińska 25a
  5. „IBIS” Zozula, Zaręba Spółka Jawna, ul. Orzechowa 2,   21-500 Biała Podlaska
  6. Almax-Dystrybcja Sp.z o. o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Uzasadnienie:

                 a) faktyczne – wybrano najniższą ofertę cenową

                 b) prawne – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy.

                                   DYREKTOR I LO im. T.Kościuszki w Łukowie