Informacja o wyborze ofert

Łuków, dnia 17.12.2021 r.

INFORMACJA

o wyborze ofert

    Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2022 –  31 grudnia  2022 roku:

Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie
styczeń – grudzień 2022 roku
Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCzęści zamówieniaCeny brutto [zł]
1F.H.U „MANGO”, Andrzej Chwedoruk,     21-400 Łuków, ul. Warszawska 88d  V22 657,00
2„Społem” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW    w Łukowie, ul. Piłsudskiego 6  VI8 520,75
3MIĘS-HURT” Spółka Jawna CZ. Oleksiński, P. Wereszczyński, 21-400Łuków, ul Warszawska 88   I II III13 560,24 30 289,07 26 676,32
4GULIK sp.z.o.o. 05-860 Płochocin, ul. Długa 2  VIII IX7 937,24 5 714,66
6Almax-Dystrybcja Sp.z o. o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków  VII22 634,92
5„Lodex” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mirosław Piskorski, 21-200 Parczew, ul. Kolejowa 131  IV  9 373,66

  Odrzucono oferty firm :

  1. MASARNIA UBOJNIA „ZEMAT”, Zdzisław Trościańczyki  S-ka, Spółka Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

Uzasadnienie:

   a) faktyczne – wybrano najniższą ofertę cenową

  b) prawne – treść oferty nie odpowiada  treści SIWZ  – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy,

                                                                                   DYREKTOR I  LO im. T. Kościuszki  w Łukowie