Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze ofert

Łuków, dnia 19.12.2022 r.

INFORMACJA

o wyborze ofert

    Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2023 –  31 grudnia  2023 roku:

Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2023 roku

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Części zamówienia Ceny brutto [zł]

1

F.H.U „MANGO”, Andrzej Chwedoruk,
21-400 Łuków, ul. Warszawska 88d
 

V

18 681,00

2

„ Społem” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW    w Łukowie,
ul. Piłsudskiego 6
 

VI

16 012,50

3

MIĘS-HURT” Spółka Jawna
Cz. Oleksiński,21-400 Łuków,
P. Wereszczyński, ul. Warszawska 88 
 

IV

VII

IX

12 198,97

25 256,57

7 508,08

4

GULIK sp.z.o.o.

05-860 Płochocin, ul. Długa 2

 

III

VIII

31 597,10

19 255,30

6

MASARNIA UBOJNIA „ZEMAT”

Zdzisław Trościańczyki S-ka

Spółka Jawna

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

II

38 306,00

5

PHU TOPAZ

08-300 Sokołów Podlaski

Ul. Kolejowa 3b

 

I

 

30 190,95

 

  Odrzucono oferty firm :

  1. Lodex” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mirosław Piskorski, 21-200 Parczew,
    ul. Kolejowa 131

 Uzasadnienie:

  1. a) faktyczne – wybrano najniższą ofertę cenową
  2. b) prawne – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ  – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy,

 

                                                                                       DYREKTOR I  LO im. T. Kościuszki w Łukowie