Zamówienia Publiczne

INFORMACJA o wyborze ofert

Łuków, dnia 18.12.2019 r.

INFORMACJA

o wyborze ofert

  Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2020 –  31 grudnia  2020 roku:

Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2020 roku

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Części zamówienia Ceny brutto [zł]
6 GULIK sp.z.o.o. 05-860 Płochocin, ul. Długa 2   IV
VIII  
9 775,71 7 704,14
7 MASARNIA UBOJNIA „ZEMAT”, Zdzisław Trościańczyki  S-ka, Spółka Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1   II 47 823,30
1 F.H.U „MANGO”, Andrzej Chwedoruk,     21-400 Łuków, ul. Warszawska 88d   V 23 795,60
3 Społem” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW  w Łukowie, ul. Piłsudskiego 6   VI 13 591,05
8 Hurtownia Wędlin „Kabanos” Zdzisław Czuba 100 Puławy, ul. Dęblińska 25a   I 25 102,35
10 „IBIS” Zozula, Zaręba Spółka Jawna, ul. Orzechowa 2,    21-500 Biała Podlaska   III
IX
29 761,85 5 062,14
11 Almax-Dystrybcja Sp.z o. o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków   VII 17 664,83

2.  Odrzucono oferty firm :

  1. Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk  21-400 Łuków  ul. Międzyrzecka 18   
  2.  „MIĘS-HURT” Spółka Jawna CZ. Oleksiński, P. Wereszczyński, 21-400 Łuków, ul Warszawska 88 
  3.  „ALASKA” Sp.z.o.o. 21-400 Łuków, Al. Wojska Polskiego 83

Uzasadnienie:

    a) faktyczne – wybrano najniższą ofertę cenową

   b) prawne – treść oferty nie odpowiada  treści SIWZ  – Art. 89, ust. 1, p.2 Ustawy,

                                                                                   DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Łukowie