Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie przetargu

                                                                                             Łuków, dnia 27.11.2018 r.
                                            

 Ogłoszenie

 

Powiat Łukowski, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego17, NIP: 825-199-81-35, w imieniu którego działa pełnomocnik Grzegorz Rzymowski Dyrektor 1 Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Ks. Kard. St.  Wyszyńskiego 41 – na mocy udzielonego pełnomocnictwa ( uchwała Zarządu Powiatu nr 110/303/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. ) zaprasza do złożenia oferty na 

Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I  LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2019 roku.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania o cenę zgodnie z przepisami Art.34 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). Można składać oferty częściowe, to znaczy na jedną lub na więcej części zamówienia , spośród określonych jako:

Część I – Drób i przetwory        CPV 15112000-6, 15131500-0
Część II – Mięso i przetwory      CPV 15111000-9, 151310000-5
Część III – Mleko i przetwory    CPV  15500000-3
Część IV – Mrożonki                  CPV 15331100-8
Część V – Owoce i warzywa      CPV 15300000-1
Część VI – Pieczywo              CPV 15810000-9
Część VII – Przyprawy i dodatki  CPV 15870000-7
Część VIII – Ryby i pochodne    CPV 15200000-0
Część IX  – Artykuły sypkie CPV 15610000-7, 15830000-5, 15851000-8, 15612100-1, 15870000-7

Termin składania oferty: do dnia 19 grudnia 2018 roku i do godz. 10.00
w siedzibie szkoły lub internatu.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie placówki: 21-400 Łuków, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41 ( internat ).
   
   
                                                                                                         Zapraszamy