Zamówienia Publiczne

Wybór ofert

Łuków, dnia 19.12.2017 r.

 

INFORMACJA
o wyborze ofert

    Na podstawie Art.92, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytanie o cenę , dotyczącym Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie 01 stycznia 2018 –  31 grudnia  2018 roku:
Wybrano do realizacji oferty zgodnie z poniższym zestawieniem:Zbiorcze zestawienie ofert wybranych w postępowaniu na Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Internatu I LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2018 roku

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Części zamówienia

Ceny brutto [zł]

6

GULIK sp.z.o.o.

05-860 Płochocin, ul. Długa 2

 

III

VII

VIII

IX

35 818,56

26 987,21

6 213,18

4 495,74

5

„MIĘS-HURT” Spółka jawna    

Cz. Oleksiński, P. Wereszczyński

21-400 Łuków, ul. Warszawska 88

II

IV

40 629,01

9 053,61

1

F.H.U „MANGO”,Andrzej Chwedoruk,     21-400 Łuków, ul. Warszawska 88d

 

V

3 635,33

3

Piekarnia Ciastkarnia Eugeniusz Onysk 21-400 Łuków ul. Międzyrzecka 18  

 

 

VI

10 824,00

8

Hurtownia Wędlin „Kabanos”

Zdzisław Czuba 100 Puławy,

ul. Dęblińska 25a

 

I

24 241,35

 

2.  Odrzucono oferty firm :
      
1.    FHU NEKTARYNKA Piotr Sowiński, 21-400 Łuków, ul. Wiśniowa 8
2.    MASARNIA UBOJNIA „ZEMAT”, Zdzisław Trościańczyki S-ka, Spółka Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1
3.    „ Społem” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW w Łukowie
UL. Piłsudskiego 6
4.    „LEWIAN” Baciki Bliższe 101, 17-300 Siemiatycze„
5.    Lodex” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe,Mirosław Piskorski
21-200 Parczew , ul. Kolejowa 131
Uzasadnienie:
a)    faktyczne – wybrano najniższą ofertę cenową                                                                   

      

DYREKTOR
                                                                      I  LO im. T. Kościuszki
                                                                         w Łukowie