Zamówienia Publiczne

Zamówienie

Łuków, dnia 25.11.2014r.

                                              Ogłoszenie    

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie, ul. Wyszyńskiego 41 zaprasza do złożenia oferty na:

dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I  LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2015 roku.

 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania o cenę zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.). Można składać oferty częściowe, to znaczy na jedną lub na więcej części zamówienia , spośród określonych jako:

Część I – Drób i przetwory        CPV 15112000-6, 15131500-0
Część II – Mięso i przetwory     CPV 15111000-9, 151310000-5
Część III – Mleko i przetwory   CPV  15500000-3
Część IV – Mrożonki                 CPV 15331100-8
Część V – Owoce i warzywa      CPV 15300000-1
Część VI – Pieczywo                   CPV 15810000-9
Część VII – Przyprawy i dodatki  CPV 15870000-7
Część VIII – Ryby i pochodne      CPV 15200000-0
Część IX  – Artykuły sypkie         CPV 15610000-7, 15830000-5, 15851000-8, 15612100-1,
    15870000-7

Termin składania oferty: do dnia 17 grudnia 2014 roku i do godz. 12.00
w siedzibie internatu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie placówki: Łuków, ul Wyszyńskiego 41 ( internat )
   
                                                                                                         Zapraszamy