Bez kategorii

Zaproszenie dla Rodziców

SPOTKANIE Z WYBITNYM PROFILAKTYKIEM

 

 

W poniedziałek  16  listopada 2015r.  o godz. 16.30 w auli I LO im. T. Kościuszki  odbędzie się spotkanie z wybitnym profilaktykiem dr. Krzysztofem Wojcieszkiem na temat: „Nasze dzieci w dżungli życia. Jak pomóc im przetrwać?”

Dyrekcja i grono pedagogiczne serdecznie zaprasza rodziców naszych uczniów do wzięcia udziału w spotkaniu. Czas trwania około 1,5 godz.                                                                   

 

Spotkanie finansowane jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.

 

 

 

 

Krzysztof Andrzej Wojcieszek

  • biolog molekularny, filozof, doktor nauk humanistycznych
  • twórca wielu programów profilaktycznych („Smak życia czyli debata o dopalaczach” „Noe”, „Przygotowanie do profilaktyki domowej”, „Debata”, „Korekta”, „Sprzedawcy”, „Szlaban”),
  • wykładowca UŁ, UKSW, SWPS, SW im. Jańskiego, SWPR Pedagogium, Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie,  
  • autor książki „Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki”
  • redaktor naczelny „Świat Problemów”
  • kierownik merytoryczny Profesjonalnej Szkoły Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej Fundacji Etoh

Specjalista w zakresie:

  • uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży
  • profilaktyki patologii społecznych
  • psychologii i pedagogiki w nurcie chrześcijańskim

Przekonani o wysokim poziomie kompetencji prowadzącego spotkanie liczymy na obecność rodziców, którym zależy na dobrych relacjach z dorastającymi dziećmi, którzy zastanawiają się nad tym, co mogą zrobić, aby ochronić swoje dzieci przed podejmowaniem ryzykownych zachowań.

Warto przyjść. Warto posłuchać. Serdecznie zapraszamy.