Bez kategorii

Zaproszenie do udziału w konkursie

KONKURS CZYTELNICZO – FOTOGRAFICZNY
„CZYTANIE MOJA MIŁOŚĆ”

 

Kategorie prac konkursowych:
opis literacki
Może to być dowolny gatunek literacki bądź forma dziennikarska  (opowiadanie,  recenzja, kartka z pamiętnika itp.)
fotografia (maksymalnie 3 fotografie w formie elektronicznej).
Zdjęcia mogą być pojedyncze lub stanowić cykl.

Prace konkursowe prosimy przynosić do biblioteki do 25 maja 2016r. lub przesyłać na adres bibl_lo@interia.eu

  • dla autorów trzech najciekawszych prac literackich nagrody książkowe, ocena z języka polskiego
  • dla autorów trzech najciekawszych zdjęć nagrody książkowe, ocena z WOK-u

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW UDZIAŁ

W PLENEROWEJ SESJI FOTOGRAFICZNEJ PT. „CZYTANIE MOJA MIŁOŚĆ”