Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty

Łuków, dnia 28.11.2012r.

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie zaprasza do złożenia oferty na dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I  LO im. T. Kościuszki w Łukowie w okresie styczeń – grudzień 2013 roku.

Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania o cenę zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.). Można składać oferty częściowe, to znaczy na jedną lub na więcej części zamówienia , spośród określonych jako:

Część I – Drób i przetwory        CPV 15112000-6, 15131500-0
Część II – Mięso i przetwory      CPV 15111000-9, 151310000-5
Część III – Mleko i przetwory     CPV  15500000-3
Część IV – Mrożonki                 CPV 15331100-8
Część V – Owoce i warzywa      CPV 15300000-1
Część VI – Pieczywo                 CPV 15810000-9
Część VII – Przyprawy i dodatki  CPV 15870000-7
Część VIII – Ryby i pochodne    CPV 15200000-0
Część IX  – Artykuły sypkie CPV 15610000-7, 15830000-5, 15851000-8, 15612100-1,
    15870000-7

Termin składania oferty: do dnia 17 grudnia 2012 roku i do godz. 12.00
w siedzibie Szkoły.
 
    W załączeniu przekazujemy Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
   

                                                                                                         Zapraszamy

………………………………………………………
 (podpis, pieczęć Zamawiającego)