Zjazdy absolwentów

Zjazd Absolwentów 1933 r.

9 i 10 października 1933 roku, podczas obchodów 700-lecia Łukowa, odbył się Zjazd Wychowanków i Wychowawców Szkół Łukowskich (byłej Szkoły Miejskiej, byłej Pensji Żeńskiej, byłej Szkoły Handlowej i Realnej, Gimnazjum Państwowego im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum Żeńskiego Towarzystwa Szkoły Średniej). W zjeździe wzięło udział 200 uczestników z całego kraju. Na otwarciu był obecny kurator szkolny okręgu Lublin – Stanisław Lewicki. Zjazd otworzył dr Michał Studziński, przewodniczył były dyrektor gimnazjum męskiego Bronisław Przedpełski.

Zjazd połączono z odsłonięciem tablicy pamiątkowej wmurowanej na gmachu Magistratu. 10 września 1933 r. odsłonięcia dokonał starosta dr Jan Siokało. Była to murowana tablica ze stylizowanym herbem miasta, historycznymi datami 1233-1933 i napisem Ku upamiętnieniu 700 rocznicy miasta Łukowa tablicę tę wmurowano. W uroczystościach jubileuszowych wzięła udział cała młodzież gimnazjalna.