Zjazdy absolwentów

Zjazd Absolwentów 1957 r.

Pierwszy powojenny zjazd szkolny odbył się 22 i 23 czerwca 1957 roku i nosił nazwę Zjazdu Wychowawców i Wychowanków Łukowskich Szkół Średnich.

Zjazd odbył się w gmachu Liceum, wzięło w nim udział 480 osób, w tym 400 uczestników oraz 80 zaproszonych gości (m.in. przedstawiciele władz oraz abiturienci z 1957 roku).

Program artystyczny obejmował recytacje, pieśni i utwory muzyczne.

Na cmentarzu na grobach zmarłych nauczycieli i wychowawców, znajomych koleżanek, kolegów złożono wieńce i zapalono znicze. Delegacja pojechała do Puław, by złożyć kwiaty na grobie długoletniego dyrektora Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki Bronisława Przedpełskiego. W holu Liceum uroczyście odsłonięto okolicznościową tablicę następującej treści: Bohaterskim Wychowawcom i Wychowankom łukowskich szkół średnich, którzy w latach 1939-1945 na polach bitew, w partyzantkach, w więzieniach, w obozach śmierci oddali swe życie za Polskę – koleżanki i koledzy, uczestnicy zjazdu 22 VI 1957.

Wydana została jednodniówka Nasz Zjazd, zawierająca na 66 stronach rożne materiały wspomnieniowe, informacyjne, poezję.

W drugim dniu zjazdu powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.