Zjazdy absolwentów

Zjazd Absolwentów - 1993 r.

Zjazd odbył się w dniach 23-24 października 1993 z okazji 75 rocznicy powstania szkoły. Nosił już nazwę Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Komitet organizacyjny zjazdu liczył 17 osób.

Zjazd objął roczniki 1918-1980 i liczył 400 osób. Rozpoczął się mszą świętą koncelebrowaną przez księdza biskupa Henryka Tomasika (absolwenta) oraz dziesięciu kapłanów – wychowanków łukowskiej szkoły. Po mszy św. odbyła się sesja historyczna poprzedzona występem chóru szkolnego pod batutą Henryka Hryciuka.

Trzej prelegenci: Tadeusz Milewski, Marianna Kozioł i Jolanta Walo przedstawili dzieje szkoły. Następnie specjalnymi dyplomami uhonorowano zasłużonych pedagogów. Część artystyczną przygotowała młodzież licealna pod kierunkiem Stefanii Oleszkiewicz. W hollu szkoły obok kancelarii odsłonięta została tablica pamiątkowa o treści: W 75-tą rocznicę utworzenia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie pamięci nauczycieli i wychowawców – uczestnicy Zjazdu Absolwentów, Łuków 23-24 X 1993. 

W niedzielę absolwenci złożyli kwiaty na grobach swoich wychowawców i kolegów, m.in. Piotra Krechowicza – dyrektora szkoły w latach 1933-39 i 1945-1950, Franciszka Wierzejskiego – matematyka pracującego w latach 1919-1950, Franciszka Waldka – geografa, którego za działalność konspiracyjną w 1949 roku zabili funkcjonariusze UB, Fryderyka Koziarza – nauczyciela wychowania fizycznego i organizatora harcerstwa.

Na tym zjeździe powołano Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Ustalono, by zjazdy odbywały się co 5 lat.

Zjazd utrwalono, wydając jednodniówkę Spotkanie po latach. Ważną rolę wśród tematów wydawnictwa pełni statystyka dotycząca absolwentów szkoły, grona nauczycielskiego i administracji. Według jednodniówki, uczestników zjazdu było 207 (jednak są to dane na dzień 20 X 1993).