Zjazdy absolwentów

Zjazd Absolwentów - 1998 r.

W związku z postanowieniem z 1993, by spotkania absolwentów odbywały się co 5 lat, kolejną datą zjazdu był 3-4 października 1998 roku.

Impreza zbiegła się z 80-leciem łukowskiej szkoły średniej i była ostatnia w kończącym się XX wieku, określono ja więc jako „przełomową”.

Program przełomowego zjazdu, podobnie jak poprzednich, był bardzo bogaty. Obejmował przede wszystkim mszę świętą (celebrowana przez księży absolwentów), której tradycyjnie przewodniczył ksiądz biskup Henryk Tomasik.

W holu szkoły (starszej części) odsłonięto kolejną tablicę pamiątkową z następującą treścią: Karolowi Lewittoux – wychowankowi łukowskiego gimnazjum, bohaterowi walki o niepodległość w latach 1835-1841 – uczestnicy zjazdu w 30 – lecie Gimnazjum i Liceum, Łuków 3 – 4 X 1980 r.

Wydawnictwo okolicznościowe zjazdu tym razem nosiło tytuł 80 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie i zawierało cenne materiały dotyczące kolejnych dyrektorów szkoły, personelu dydaktycznego, pomocniczego, wspomnienia, bogaty zestaw zdjęć o niepowtarzalnych walorach historycznych.

Drugiego dnia zjazdu odbyły się obrady Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego oraz tradycyjne złożenie kwiatów na grobach m.in. Janiny Tryboń, obecnej jeszcze na poprzednim zjeździe.